April månads tema: Apologetik

April utnämner vi till apologetikmånad. Och vi presenterar här en rad apologeter att lyssna på. För flera av dem finns det ytterligare föredrag på sajten som vi inte listar här.

Stefan Gustavsson
• Förklara och försvara – den bibliska grunden för apologetik (2013) Klicka här.
• Skeptikerns guide till Jesus – del 1 (2013) Klicka här.
• Skeptikerns guide till Jesus – del 2 (2013) Klicka här.
• Två världsbilder på samma plats – om spänningen mellan en kristen och sekulär världsbild i akademin (2012) Klicka här.
• Du är inte lurad – om evangeliets trovärdighet (Luk 1, Joh 1) (2012) Klicka här.
• Hitta fler predikningar av Stefan Gustavsson Klicka här

Francis A. Schaeffer
• Den moderna människans dilemma (1974) Klicka här.
• Grunden för tillvaron (1974) Klicka här.
• Grunden för moralen (1974) Klicka här.
• Grunden för kunskap och kommunikation (1974) Klicka här.
• Det kristna svaret (1974) Klicka här.
• Två innehåll – Två verkligheter (1974) Klicka här.

Os Guinness
• Vad innebär Kristet tänkande? Klicka här.
• Att praktisera kristet tänkande Klicka här.
• Omöjliga männikor – att stå fast i en globaliserad värld (2012) Klicka här.
• Long journey home – a thinking persons quest for meaning (2012) Klicka här.
• Fool’s talk – on the art of Christian Persuasion (2012) Klicka här.
• Challenging the darkness – notes on a new christian renaissance in our time (2012) Klicka här.
• Att tjäna Guds vilja i vår generation (Apg 13.36) (2012) Klicka här.
• Hitta fler predikningar av Os Guinness Klicka här

William Lane Craig
• Apologetics in a secularized culture (2012) Klicka här.
• Seven arguments for Christian Faith (2012) Klicka här.
• The Kalam cosmological argument for the existence of God (2012) Klicka här.
• Failure in the life of the believer (2012) Klicka här.
• God is not a delusion – a respons to the new atheism (2012) Klicka här.
• Frågan om Guds existens (1999) Klicka här.

John Lennox
• Resan till Jerusalem (Luk 19.28-40) (2010) Klicka här.
• The gospel on trail (2010) Klicka här.

Ravi Zacharias
• Secularization as control and power Klicka här.
• Secularization as control and power – frågor och svar (2014) Klicka här.

Gary Habermas
• Naturalistic Theories of the Resurrection (2013) Klicka här.
• Bevis för Jesu uppståndelse ett tidslinjeperspektiv (2013) Klicka här.

Och några föredrag till:
• Hur kan Gud tillåta lidandet? av Johannes Lorin (2014) Klicka här.
• Har Jesus verkligen uppstått från de döda? av Pontus Tunhav (2014) Klicka här.


Flödet med utlagda predikningar: