Januari månads tema: Bibeln

Vi inleder det nya året med att presentera predikningar på temat Bibeln. Under de närmaste dagarna kommer vi att ladda upp fler och fler predikningar som berör olika aspekter av vår syn på Bibeln som Guds Ord: Bibelsyn, Bibelns trovärdighet, Hur tolkar vi Bibeln? och frågan om bibelöversättning. Sammanlagt kommer det att handla om ett 30-tal predikningar och föredrag. Predikningarna förses också med taggar som gör att man via sökfunktionen lätt kan återfinna de olika temana. Du hittar också alla predikningar genom att välja den här länken Klicka här.

Bibeltolkning

• Hur ska bibelns tolkas? av Stefan Gustavsson 2006 Klicka här.
• Fri att tolka? Bibelsyn och bibelbruk av Stefan Gustavsson 1991 Klicka här.
• Can the Bible address modern society av John Stott 1992 Klicka här.
Du hittar också alla predikningar under den här rubriken genom att välja den här länken Klicka här.

Vår syn på Bibeln

• Bibeln i Sverige i dag – bibelbruk i kyrkan och kulturen av Elisabeth Sandlund 2014  Klicka här.
• Skulle du Gud ha sagt? Bibelsyn i det 21a århundradet av Stefan Gustavsson 2012 Klicka här.
• Sola Scripture? Bibeln och traditionen. Vad är vår yttersta auktoreitet? av Stefan Gustavsson 2014 Klicka här.
• Bibelsyn och bibelbruk av Stefan Gustavsson 1988 Klicka här.
• Bibelns inspiration av Roland Hellsten Klicka här.
• Bibelns relevans och auktoritet av Stefan Gustavsson (2012) Klicka här.
• Bibelns syn på sig själv av Stefan Gustavson (1987) Klicka här.
• Jesus syn på Gamla och Nya testamentet av Stefan Gustavsson (2001) Klicka här.
Du hittar också alla predikningar under den här rubriken genom att välja den här länken Klicka här.

Bibelns trovärdighet

• Invändningar mot Bibelns trovärdighet av Roland Hellsten Klicka här.
• Kan vi lita på evangeliet? av Roland Hellsten 1980 Klicka här.
• Evangeliernas trovärdighet av Stefan Gustavsson 2012 Klicka här.
• Evangeliernas historiska trovärdighet av Stefan Gustavsson 2013 Klicka här.
• Jesu uppståndelse och Bibelns trovärdighet av Stefan Gustavsson 2010 Klicka här.
• Du är inte lurad – om evangeliets trovärdighet (Luk 1, Joh 1) av Stefan Gustavsson 2012 Klicka här.
• Bibeln och arkeologin av Stefan Gustavsson 1988 Klicka här.
• Bibelns sanning av Stefan Gustavsson 1989 Klicka här.
• Jag blygs inte för evangelium (Rom1:1-17) av Roland Hellsten 1979 Klicka här.
• Är bibeln en bluff? Den nya bibelkritiken – 1 av Stefan Gustavsson 1996 Klicka här.
• Är bibeln en bluff? Tid för svar – 2 av Stefan Gustavsson 1996 Klicka här.
Du hittar också alla predikningar under den här rubriken genom att välja den här länken Klicka här.

Kanon

• Bibelns ursprung av Roland Hellsten Klicka här.
• Om apokryker och gnostiska texter av Stefan Gustavsson 2014 Klicka här.
Du hittar också alla predikningar under den här rubriken genom att välja den här länken Klicka här.

Bibelöversättning

• Så översätter vi Bibeln – Svenska Bibelsällskapet Mikael Tellbe 2014 Klicka här.
• Så översätter vi Bibeln – Svenska Folkbibeln Tony Larsson 2014 Klicka här.
• Nya folkbibeln och all de andra översättningarna del 1 – sju skäl till skillnader Jonas Dagson 2014 Klicka här.
• Nya folkbibeln och all de andra översättningarna del 2 – en översikt Jonas Dagson 2014 Klicka här.
Du hittar också alla predikningar under den här rubriken genom att välja den här länken Klicka här.

Om att förkunna Bibeln

• Att bli ett med Guds Ord och Guds hjärta av Roland Hellsten 1989 Klicka här.