Följ med på frälsningens väg

Vi presenterar en samling av länkar till predikningar från Romarbrevet, ett av Nya testamentets mest centrala brev. Brevet ges ibland titeln: Frälsningens väg då den berör frälsningens centrala teman: Synd – rättfärdiggörelse – och helgelse. Fler predikningar kommer vartefter:

• Jag blygs inte för evangelium (Rom 1:1-17) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Sanningen om människan (Rom 1:18-28) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Människan utan ursäkt (Rom 1:28-2:8) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Synden och sanningen om människan (Rom 1:18–32) av Roland Hellsten, 1999 Klicka här.
• Att vara kristen utan att bli religiös (Rom 2:17-29) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Guds svar på människans synd (Rom 3:1-20) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Guds svar på människans synd (Rom 3:1-20) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Kristus, vår nådastol (Rom 3:21-30) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Hur man blir godkänd av Gud (Rom 4:1-8) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Abrahams Gud och Abrahams tro (Rom 4:9-26) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Guds kärlek genom den helige Ande (Rom 5:1-11) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Syndens välde och nådens välde (Rom 5:12-21) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Nådens seger över syndens välde (Rom 5:20-6:7) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Uppståndelsen och uppståndelselivet (Rom 6, 2 Kor 4) av Agne Nordlander, 2003 Klicka här.
• Frigjord till tjänst (Rom 6:8-23) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Lagen och helgelsen (Rom 7:1-6) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Lagen och helgelsen 2 (Rom 7:7-13) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Friad från fördömelse (Rom 7:14-8:3) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Svar önskas – Varför gör jag det jag inte vill ? (Rom 7.15-18) av Egil Svartdahl Klicka här.
• Guds barn och den helige Ande (Rom 8:3-13) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Adopterad av Gud (Rom 8:14-16) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Kristi medarvingars lidande och härlighet (Rom 8:16-17) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Guds barn och skapelsens suckan (Rom 8:18-23) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• När orden sviker – om tystnad och tungotal (Rom 8.26-27) av Tomas Sjödin, 2012 Klicka här.
• När Gud är för oss (Rom 8:26-39) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Gud och hans åsnor (Rom 8.28-30,35-38, 1 Sam 9–10) av Roland Hellsten, 2014 Klicka här.
• En kärlek som föder nöd hos andra (Rom 9:1-5) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• Guds suveräna nåd (Rom 9:6-18) av Roland Hellsten, 1979 Klicka här.
• TILLKOMMER: Det personliga ansvaret (Rom 9:19-10:13) av Roland Hellsten 1980 Klicka här.
• TILLKOMMER:Predikan till tro (Rom 10:11-21) av Roland Hellsten 1980 Klicka här.
• TILLKOMMER: Har Israel någon framtid? (Rom 11) av Roland Hellsten 1980 Klicka här.
• TILLKOMMER:Präster och tjänare (Rom 12:1-5) av Roland Hellsten 1980 Klicka här.
• Förändra ditt liv så förändrar du dina tanker (Rom 12.1–2) av Tomas Sjödin, 2006 Klicka här.
• Ett gott ord om Febe (Rom 16:1-2) av Tomas Sjödin, 2006 Klicka här.
—————

Flödet med utlagda predikningar: