Mellanspel: Vi presenterar Hugh Palmer

rom1017 innehåller mest svenska predikningar. Men ibland stöter vi på material som inte finns på svenska men som vi ändå gärna vill dela med de lyssnare som kan tänka sig att också lyssna på engelska. Så som ett mellanspel mellan två teman är vi glada att kunna presentera Hugh Palmer. Hugh Palmer är John Stotts efterträdare i All Souls Church i London. Vi har fått rättigheterna till en serie om fyra predikningar över olika avsnitt i Första Korinterbrevet. Vi tycker om tonen, vi tycker om bibeltroheten, vi tycker om sättet att förkunna, sättet att ge historisk bakgrund, sättet att följa texten nära, och vi trycker om modet att vara utmanande utan stora åthävor. Kort sagt: Vi tycker om vad han säger och hur han säger det. Så, som ett mellanspel erbjuder vi er: Hugh Palmer på Första Korinterbrevet – lyssna och låt dig utmanas:
• Glory in the church (1 Kor 1:1-18) av av Hugh Palmer Klicka här.
• The secret wisdom of God (1 Kor 2:1-16) av Hugh Palmer Klicka här.
• The freedom not to use our rights (1 Kor 9.1-27) av Hugh Palmer Klicka här.
• TILLKOMMER: The Glory that Lasts (1 Kor 13.1-13) av Hugh Palmer Klicka här.

————–
Augusti månads tema: Paulus brev från fängelset
• Under augusti samlar vi predikningar kring Paulus fängelsebrev. Till den gruppen hör fyra av Paulus tretton brev: Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Under de närmaste dagarna fyller vi på med predikningar kring dessa fyra brev:

Efesierbrevet
Översikt
• Efesierbrevet av Elon Svanell Klicka här.
Serie
• Vad vi äger i Kristus (Ef 1:1-14) av Roland Hellsten Klicka här.
• Från död till liv (Ef 1:15-2:10) av Roland Hellsten Klicka här.
• Guds husfolk (Ef 2:11-22) av Roland Hellsten Klicka här.
• Att förstå det ofattbara (Ef 3:1-21) av Roland Hellsten Klicka här.
• Enheten och mångfalden (Ef 4:1-16) av Roland Hellsten Klicka här.
• Den nya vandringen (Ef 4:17-5:20) av Roland Hellsten Klicka här.
•Det kristna äktenskapet (Ef 5:21-33) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det kristna hemmet (Ef 6:1-4) av Roland HEllsten Klicka här.
• Den andliga vapenrustningen (Ef 6:10-20) av Roland Hellsten Klicka här.
Serie 2
• (tillkommer) Paulus brev Ef 1:1-2:22 av Roland Hellsten Klicka här.
• (tillkommer) Paulus brev Ef 3-4 av Roland Hellsten Klicka här.
• (tillkommer) Paulus brev Ef 5:18-6:17 av Roland Hellsten Klicka här.
Enskilda predikningar
• Guds nåd (Ef 2:1-10) av Johnny Lithell Klicka här.
• Guds nya gemenskap (Ef 2:11-21) av Stefan Gustavsson Klicka här.
• Lär känna Kristi kärlek (Ef 3:14-21) av Stefan Gustavsson Klicka här.
• Att vara ett ljusets barn (Ef 5:1–20) av Stefan Gustavsson Klicka här.
• Den vackraste sången som finns (Ef 5:19-21) av Roland Hellsten Klicka här.
• Den kristna familjen (Ef 5:21–33) av Stefan Gustavsson Klicka här.
• Kampen på liv och död (Ef 6:10-13) av Stefan Gustavsson Klicka här.
• Rustningen – en gåva från Gud (Ef 6:13-19) av Stefan Gustavsson Klicka här.

Filipperbrevet
Översikt
• Filipperbrevet av Elon Svanell Klicka här.
Enskilda predikningar
• Glädjen i att höra till (Fil 1.1-10) av Tomas Sjödin Klicka här.
• Glädjen i att tjäna (Fil 2.1-30) av Tomas Sjödin Klicka här.
• Större an alla OS-segrar (Fil 2:6-11) av Roland Hellsten Klicka här.
• Den mest eftersökta varan i varan i världen (Fil 4:4-5) av Roland Hellsten Klicka här.

Kolosserbrevet
Översikt
• Kolosserbrevet av Elon Svanell Klicka här.
Serie
• Guds barns kännetecken (Kol 1:1-8) av Roland Hellsten Klicka här.
• Befriade från mörkrets välde (Kol 1:9-14) av Roland Hellsten Klicka här.
• Hela skapelsens ursprung och mål (Kol 1:15-23) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det största av alla uppdrag (Kol 1:24-29) av Roland Hellsten Klicka här.
• Befriade från all skuld (Kol 2:11-15) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det nya livets klädstil (Kol 3:1-11) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det starkaste bandet som finns (Kol 3:12-17) av Roland Hellsten Klicka här.
• Bönen som dörröppnare (Kol 4:2-6) av Roland Hellsten Klicka här.
• Församlingen som helande miljö (Kol 4:7–14) av Roland Hellsten Klicka här.

Filemonbrevet
Översikt
• Filemonbrevet av Elon Svanell Klicka här.

Det kommer mer
—————


Flödet med utlagda predikningar: