Augusti månads tema: Paulus brev från fängelset

• Under augusti samlar vi predikningar kring Paulus fängelsebrev. Till den gruppen hör fyra av Paulus tretton brev: Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolosserbrevet och brevet till Filemon. Under de närmaste dagarna fyller vi på med predikningar kring dessa fyra brev:

Efesierbrevet
Översikt
• Efesierbrevet av Elon Svanell Klicka här.
Serie
• Vad vi äger i Kristus (Ef 1:1-14) av Roland Hellsten Klicka här.
• Från död till liv (Ef 1:15-2:10) av Roland Hellsten Klicka här.
• Guds husfolk (Ef 2:11-22) av Roland Hellsten Klicka här.
• Att förstå det ofattbara (Ef 3:1-21) av Roland Hellsten Klicka här.
• Enheten och mångfalden (Ef 4:1-16) av Roland Hellsten Klicka här.
• Den nya vandringen (Ef 4:17-5:20) av Roland Hellsten Klicka här.
•Det kristna äktenskapet (Ef 5:21-33) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det kristna hemmet (Ef 6:1-4) av Roland HEllsten Klicka här.
• Den andliga vapenrustningen (Ef 6:10-20) av Roland Hellsten Klicka här.

Filipperbrevet
Översikt
• Filipperbrevet av Elon Svanell Klicka här.
Enskilda predikningar
• Glädjen i att höra till (Fil 1.1-10) av Tomas Sjödin Klicka här.
• Glädjen i att tjäna (Fil 2.1-30) av Tomas Sjödin Klicka här.
• Större an alla OS-segrar (Fil 2:6-11) av Roland Hellsten Klicka här.
• Den mest eftersökta varan i varan i världen (Fil 4:4-5) av Roland Hellsten Klicka här.

Kolosserbrevet
Översikt
• Kolosserbrevet av Elon Svanell Klicka här.
Serie
• Guds barns kännetecken (Kol 1:1-8) av Roland Hellsten Klicka här.
• Befriade från mörkrets välde (Kol 1:9-14) av Roland Hellsten Klicka här.
• Hela skapelsens ursprung och mål (Kol 1:15-23) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det största av alla uppdrag (Kol 1:24-29) av Roland Hellsten Klicka här.
• Befriade från all skuld (Kol 2:11-15) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det nya livets klädstil (Kol 3:1-11) av Roland Hellsten Klicka här.
• Det starkaste bandet som finns (Kol 3:12-17) av Roland Hellsten Klicka här.
• Bönen som dörröppnare (Kol 4:2-6) av Roland Hellsten Klicka här.
• Församlingen som helande miljö (Kol 4:7–14) av Roland Hellsten Klicka här.

Filemonbrevet
Översikt
• Filemonbrevet av Elon Svanell Klicka här.

Det kommer mer
—————


Flödet med utlagda predikningar: